بیمارستان امام خمینی خمین

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی خمین (Imam Khomeini Hospital- Khomein)
استان/شهر
مرکزی / خمين
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی خمین
بلوارشهید بهشتی بیمارستان امام خمینی خمین - 3 الی 32332211(086)
تلفن بیمارستان امام خمینی خمین
آدرس بیمارستان امام خمینی خمین
بلوارشهید بهشتی بیمارستان امام خمینی خمین
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه