بیمارستان امام خمینی بروجرد

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی بروجرد (Imam Khomeini Hospital- Borujerd)
استان/شهر
لرستان / بروجرد
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی بروجرد
خ سید مصطفی بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد - 7 الی 33503055(066)
تلفن بیمارستان امام خمینی بروجرد
آدرس بیمارستان امام خمینی بروجرد
خ سید مصطفی بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی