بیمارستان امام خمینی اسفراین

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی اسفراین (Imam Khomeini Hospital-Esfarayen)
استان/شهر
خراسان شمالی / اسفراين
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی اسفراین
خ امام خمینی انتهای بلوارامام رضا بیمارستان امام خمینی(ره) - 6 الی 37226003(058)
تلفن بیمارستان امام خمینی اسفراین
آدرس بیمارستان امام خمینی اسفراین
خ امام خمینی انتهای بلوارامام رضا بیمارستان امام خمینی(ره)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه