بیمارستان امام خمینی اراک

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی اراک (Imam Khomeini Hospital- Arak)
استان/شهر
مرکزی / اراك
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی اراک
جاده کمربندی -بالای شهرک رضوی(گردو)- پشت جاده کمربندی جنوبی بیمارستان امام خمینی اراک - 2 الی 32782021(086)
تلفن بیمارستان امام خمینی اراک
آدرس بیمارستان امام خمینی اراک
جاده کمربندی -بالای شهرک رضوی(گردو)- پشت جاده کمربندی جنوبی بیمارستان امام خمینی اراک
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی