بیمارستان امام حسین کرج

نام مرکز
بیمارستان امام حسین کرج (Imam Hosein Hospital- Karak)
استان/شهر
البرز / كرج
آدرس و تلفن بیمارستان امام حسین کرج
محمدشهر - روبروی خیابان شهرداری- خ 104 بیمارستان امام حسین کرج - 36205060(026)
تلفن بیمارستان امام حسین کرج
آدرس بیمارستان امام حسین کرج
محمدشهر - روبروی خیابان شهرداری- خ 104 بیمارستان امام حسین کرج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه