بیمارستان امام حسین(ع) زنجان

نام مرکز
بیمارستان امام حسین(ع) زنجان (Imam Hosein Hospital- Zanjan)
استان/شهر
زنجان / زنجان
آدرس و تلفن بیمارستان امام حسین(ع) زنجان
کوی فرهنگ بیمارستان امام حسین(ع) - 35249001 (024) - 35121000(024)
تلفن بیمارستان امام حسین(ع) زنجان
آدرس بیمارستان امام حسین(ع) زنجان
کوی فرهنگ بیمارستان امام حسین(ع)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی