بیمارستان الهادی شوشتر

نام مرکز
بیمارستان الهادی شوشتر (Alhadi Hospital - shushtar)
استان/شهر
خوزستان / شوشتر
آدرس و تلفن بیمارستان الهادی شوشتر
خ کمربندی - چهارراه رجایی غربی بیمارستان الهادی - 36222221(061)
تلفن بیمارستان الهادی شوشتر
آدرس بیمارستان الهادی شوشتر
خ کمربندی - چهارراه رجایی غربی بیمارستان الهادی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه