بیمارستان الزهرا زاهدان

نام مرکز
بیمارستان الزهرا زاهدان (Azzahra Hospital - Zahedan)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / زاهدان
آدرس و تلفن بیمارستان الزهرا زاهدان
بلوارایت الله مطهری بیمارستان الزهرا - 33224991(054)
تلفن بیمارستان الزهرا زاهدان
آدرس بیمارستان الزهرا زاهدان
بلوارایت الله مطهری بیمارستان الزهرا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه