بیمارستان ابن سینا بندرعباس

نام مرکز
بیمارستان ابن سینا بندرعباس (Ebnesina Hospital-Bandarabbas)
استان/شهر
هرمزگان / بندرعباس
آدرس و تلفن بیمارستان ابن سینا بندرعباس
بلوار جمهوری اسلامی - 33347897(076)
تلفن بیمارستان ابن سینا بندرعباس
آدرس بیمارستان ابن سینا بندرعباس
بلوار جمهوری اسلامی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی