بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت

نام مرکز
بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت (Ayatollah Kashan)
استان/شهر
كرمان / جيرفت
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
خ پرستار بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت - 2 الی 32412401(034)
تلفن بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
آدرس بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
خ پرستار بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی