بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس

نام مرکز
بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس (Ayatollah Taleghani Hospital-Chalous)
استان/شهر
مازندران / چالوس
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس
خیابان امام خمینی، خیابان 13 آبان - 32223054(011)
تلفن بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس
آدرس بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس
خیابان امام خمینی، خیابان 13 آبان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی