بیمارستان آیت الله روحانی بابل

نام مرکز
بیمارستان آیت الله روحانی بابل (Ayatollah Rohani Hospital-Babol)
استان/شهر
مازندران / بابل
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله روحانی بابل
میدان کارگر خ گنج افروز - 4 الی 32238301(011)
تلفن بیمارستان آیت الله روحانی بابل
4 الی 32238301(011)
آدرس بیمارستان آیت الله روحانی بابل
میدان کارگر خ گنج افروز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی