بیمارستان آیت الله خوانساری اراک

نام مرکز
بیمارستان آیت الله خوانساری اراک (Ayatollah Khansari Hospital- Arak)
استان/شهر
مرکزی / اراك
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
دروازه تهران بیمارستان آیت الله خوانساری اراک - 4 الی 33675001(086)
تلفن بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
آدرس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
دروازه تهران بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی