بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم

نام مرکز
بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم (Ayatollah Khatami Hospital-Khatam)
استان/شهر
یزد / خاتم
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم
جنب کانال نهر مسیح - 35723404(035)
تلفن بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم
آدرس بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم
جنب کانال نهر مسیح
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه