بیمارستان آیت الله بهاری بهار

نام مرکز
بیمارستان آیت الله بهاری بهار (Ayatollah Bahari Hospital- Bahar)
استان/شهر
همدان / بهار
آدرس و تلفن بیمارستان آیت الله بهاری بهار
بلوار کشاورز بیمارستان آیت الله بهاری بهار - 2 الی 34220441(081)
تلفن بیمارستان آیت الله بهاری بهار
2 الی 34220441(081)
آدرس بیمارستان آیت الله بهاری بهار
بلوار کشاورز بیمارستان آیت الله بهاری بهار
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی