154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
شهید شریعت رضوی شماره...
بوعلی
تهران
651
اکسایمر لیزر نور
شبانه روزی الیاد
توحید مرکزی
زهره
تهران
637
شبانه روزی باربد
بهستان
فلسطین
افق
تهران
629
تختی
تهران
627
بزرگ سعادت آباد
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)