درمانگاه شفا

نام مرکز
درمانگاه شفا
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شفا
شهرك راه آهن، بلوار كاج، بلوار اقاقيا، پ 85 - 44701317(021)
تلفن درمانگاه شفا
آدرس درمانگاه شفا
شهرك راه آهن، بلوار كاج، بلوار اقاقيا، پ 85
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی