73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
سیناژن
تهران
696
رها
اصفهان
695
بهسا
تهران
690
شیمی داروئی داروپخش
باریج اسانس
کیمیدارو
کاسپین تامین
یاس دارو
تهران
671
شهید قاضی
فرآورده های تزریقی و د...
تولید دارو
باختر بیوشیمی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)