73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
دکتر عبیدی
شهر دارو
تهران
762
مداوا
تهران
754
دینه
تهران
743
راموفارمین
گل دارو
تهران
742
بهوزان
تهران
733
رازی
كرج
733
بیودارو
تهران
731
لقمان
تهران
730
فارماشیمی
الحاوی
تهران
715
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)