73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
انستیتو رازی
آریا
تهران
1067
ابوریحان
تهران
1056
اسوه
تهران
1055
ابن ماسویه
البرز دارو
اکسیر
تهران
1038
آترا
تهران
1036
توزیع داروپخش
انستیتو پاستور ایران
پویش دارو
پاک دارو
تهران
928
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)