73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
انستیتو رازی
ابوریحان
تهران
1202
آریا
تهران
1201
آترا
تهران
1195
اسوه
تهران
1184
اکسیر
تهران
1180
البرز دارو
ابن ماسویه
توزیع داروپخش
انستیتو پاستور ایران
پاک دارو
تهران
1077
پویش دارو
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری