818 بیمارستان ثبت شده
مرتب سازی
بقیـه الله الاعظم عج
سینا تبریز
سیدالشهدا اصفهان
تهرانپارس
شاه ولی یزد
هشترودیان
اخوان کاشان
شفا شیراز
تامین اجتماعی فرخ شهر
کسری
تهران
1434
امام سجاد
شمس تبریز
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)