820 بیمارستان ثبت شده
مرتب سازی
سینا تبریز
پاسارگاد
یاس سپید
امام سجاد مشهد
فخـریـه ملایر
پیمان آمل
قاضی طباطبایی تبریز
تامین اجتماعی ارومیه
شهرام (سجاد)
رسول اکرم
امدادی شهید کامیاب مشه...
ایرانمهر
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری