818 بیمارستان ثبت شده
مرتب سازی
شهریار تبریز
ابن سینا مشهد
میلاد
تهران
1370
آپادانا اهواز
سینا اصفهان
ایثار اردبیل
اختر
تهران
1358
آریا
تهران
1350
شهید دکتر فیاض بخش کرج
شرکت نفت
سبلان اردبیل
خاتم الانبیا
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)