بیماری های گوارشی: 15 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
کیسه صفرا با ترشح و ذخیره صفرا (مایع گوارشی) به تجزیه و گوارش چربیها کمک میکند. وقتی صفرا حاوی بار ز...
28 دی 1398
روده بخش اعظم دستگاه گوارش را تشکیل میدهد. بیشتر فرایند گوارش در روده کوچک اتفاق می افتد در حالی که...
28 دی 1398
چه عواملی باعث ورم معده میشوند؟ ورم معده به حالتی گفته میشود که ناحیه معده بزرگتر از حد طبیعی میش...
آتیه غرب
ایران هرنی