بیماری های گوارشی: 18 مطلب
مرتب سازی
25 تیر 1399
کلونوسکوپی (Colonoscopy) و سیگموئیدوسکوپی آزمایشهای غربالگری هستند که برای پیدا کردن و بررسی سرطان ک...
24 تیر 1399
صداهای معده و روده بخش طبیعی از فرایند گوارش و فیزیولوژی دستگاه گوارش است. اغلب مواقع این صداهای شکم...
24 تیر 1399
همه ما رفلاکس معده را با مشخصه احساس سوزش یا ترش شدن دهان میشناسیم. رفلاکس حلق و حنجره (Laryngophary...
14 تیر 1399
بیماری کرون (Crohn’s disease) در هر بخشی از روده ممکن است اتفاق بیفتد. التهاب نشی از این حالت...
02 تیر 1399
هر چیزی که میخورید، از دهان وارد مری و سپس معده شما می شود. اگر دچار رفلاکس اسید معده هستید، ممکن اس...
06 اردیبهشت 1399
معمولا تجربه بواسیر و یا شقاق به این صورت است: در ابتدا چیزی که احساس میکنید بسیار کوچک است، تقری...
آتیه غرب