کلینیک 17 شهریور

نام مرکز
کلینیک 17 شهریور
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک 17 شهریور
ایستگاه پل - 30متری نیروی هوایی- درمانگاه 17 شهریور دانشکده شهید بهشتی - 77810878(021) - 77810840(021)
تلفن کلینیک 17 شهریور
آدرس کلینیک 17 شهریور
ایستگاه پل - 30متری نیروی هوایی- درمانگاه 17 شهریور دانشکده شهید بهشتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه