کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت-بیمارستان بهارلو تهران

نام مرکز
کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت-بیمارستان بهارلو تهران
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت-بیمارستان بهارلو تهران
میدان راه آهن میدان بهداری- بیمارستان بهارلو - 55460179(021)
تلفن کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت-بیمارستان بهارلو تهران
آدرس کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت-بیمارستان بهارلو تهران
میدان راه آهن میدان بهداری- بیمارستان بهارلو
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه