کلینیک ولیعصر(مرکز مشاوره بهداشت باروری)

نام مرکز
کلینیک ولیعصر(مرکز مشاوره بهداشت باروری)
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک ولیعصر(مرکز مشاوره بهداشت باروری)
بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر - 66912276(021)
تلفن کلینیک ولیعصر(مرکز مشاوره بهداشت باروری)
آدرس کلینیک ولیعصر(مرکز مشاوره بهداشت باروری)
بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه