کلینیک نرگس

نام مرکز
کلینیک نرگس
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک نرگس
، خيابان شريعتي ، خیابان خاقاني ( زرگنده ) ، خیابان عطاري مقدم ، بعد از زير گذر صدر ، ساختمان125 - 5 الی 22612233(021)
تلفن کلینیک نرگس
آدرس کلینیک نرگس
، خيابان شريعتي ، خیابان خاقاني ( زرگنده ) ، خیابان عطاري مقدم ، بعد از زير گذر صدر ، ساختمان125
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه