کلینیک مهدیه کرمانشاه

نام مرکز
کلینیک مهدیه کرمانشاه
استان/شهر
كرمانشاه / كرمانشاه
آدرس و تلفن کلینیک مهدیه کرمانشاه
روبروی پارک شیرین - 37285051(083)
تلفن کلینیک مهدیه کرمانشاه
آدرس کلینیک مهدیه کرمانشاه
روبروی پارک شیرین
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه