کلینیک مرکز ملی مطالعات اعتیاد

نام مرکز
کلینیک مرکز ملی مطالعات اعتیاد
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز ملی مطالعات اعتیاد
خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، جنب بیمارستان فارابی، پلاک 671-669 - .(021)
تلفن کلینیک مرکز ملی مطالعات اعتیاد
آدرس کلینیک مرکز ملی مطالعات اعتیاد
خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، جنب بیمارستان فارابی، پلاک 671-669
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه