کلینیک مرکز لیزر پارس شیراز

نام مرکز
کلینیک مرکز لیزر پارس شیراز
استان/شهر
فارس / شيراز
آدرس و تلفن کلینیک مرکز لیزر پارس شیراز
شیراز، خیابان زند، بین 20 متری سینما سعدی و صورتگر، کوچه 43، فرعی اول سمت راست، ساختمان لیزر - 32354182(071) - 32357516(071)
تلفن کلینیک مرکز لیزر پارس شیراز
آدرس کلینیک مرکز لیزر پارس شیراز
شیراز، خیابان زند، بین 20 متری سینما سعدی و صورتگر، کوچه 43، فرعی اول سمت راست، ساختمان لیزر
مسیریابی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی