کلینیک مرکز خیریه نبوت

نام مرکز
کلینیک مرکز خیریه نبوت
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز خیریه نبوت
خیابان گلبرگ غربی ، بین سامان و سمنگان - 77807024(021)
تلفن کلینیک مرکز خیریه نبوت
آدرس کلینیک مرکز خیریه نبوت
خیابان گلبرگ غربی ، بین سامان و سمنگان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه