کلینیک مرکز جراحی میرداماد

نام مرکز
کلینیک مرکز جراحی میرداماد
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز جراحی میرداماد
خ ميرداماد - جنب اسكان - شماره ٣۵٣ - 88784558(021)
تلفن کلینیک مرکز جراحی میرداماد
آدرس کلینیک مرکز جراحی میرداماد
خ ميرداماد - جنب اسكان - شماره ٣۵٣
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه