کلینیک مرکز جراحی سهند

نام مرکز
کلینیک مرکز جراحی سهند
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز جراحی سهند
خيابان شهيد بهشتي - چهارراه انديشه - خيابان سهند - پلاك 10 - 88766168(021)
تلفن کلینیک مرکز جراحی سهند
88766168(021)
آدرس کلینیک مرکز جراحی سهند
خيابان شهيد بهشتي - چهارراه انديشه - خيابان سهند - پلاك 10
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی