کلینیک مرکز جراحی سهروردی

نام مرکز
کلینیک مرکز جراحی سهروردی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز جراحی سهروردی
، خيابان سهروردي ، بالاتر از خيابان شهي بهشتي - 88750222(021)
تلفن کلینیک مرکز جراحی سهروردی
آدرس کلینیک مرکز جراحی سهروردی
، خيابان سهروردي ، بالاتر از خيابان شهي بهشتي
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه