کلینیک مرکز جراحی بهگر توان

نام مرکز
کلینیک مرکز جراحی بهگر توان
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز جراحی بهگر توان
، خیابان آزادی ، بین خیابان شادمان و بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید باغبان ، کوی 3 - 66035019(021)
تلفن کلینیک مرکز جراحی بهگر توان
آدرس کلینیک مرکز جراحی بهگر توان
، خیابان آزادی ، بین خیابان شادمان و بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید باغبان ، کوی 3
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه