کلینیک مرکز بهداشت شهید واحدی

نام مرکز
کلینیک مرکز بهداشت شهید واحدی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید واحدی
یاغچی آباد، جنب سازمان آب - 55015508(021)
تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید واحدی
آدرس کلینیک مرکز بهداشت شهید واحدی
یاغچی آباد، جنب سازمان آب
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه