کلینیک مرکز بهداشت شهید احمدی

نام مرکز
کلینیک مرکز بهداشت شهید احمدی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید احمدی
نعمت آباد، خیابان زمزم - 55865403(021)
تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید احمدی
آدرس کلینیک مرکز بهداشت شهید احمدی
نعمت آباد، خیابان زمزم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه