کلینیک مرکز بهداشت شهید آیت

نام مرکز
کلینیک مرکز بهداشت شهید آیت
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید آیت
خیابان ماهان، روبروی پارک شریعتی - 55854000(021)
تلفن کلینیک مرکز بهداشت شهید آیت
آدرس کلینیک مرکز بهداشت شهید آیت
خیابان ماهان، روبروی پارک شریعتی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه