کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)

نام مرکز
کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
استان/شهر
البرز / كرج
آدرس و تلفن کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل - 34201544(026)
تلفن کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
آدرس کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه