کلینیک فارابی

نام مرکز
کلینیک فارابی
استان/شهر
البرز / كرج
آدرس و تلفن کلینیک فارابی
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل - 34403818(026) - 34403812(026)
تلفن کلینیک فارابی
آدرس کلینیک فارابی
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی