کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)

نام مرکز
کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
استان/شهر
البرز / كرج
آدرس و تلفن کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل - 34201544(026)
تلفن کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
آدرس کلینیک فارابی (دکتر علی اکبر وحدت)
خیابان طالقانی شمالی، نبش خیابان غزل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)