کلینیک شفا

نام مرکز
کلینیک شفا
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک شفا
خیابان وصال شيرازي، خیابان ايتالياي غربي، مجتمع پزشكان شفا، طبقه اول - .(021)
تلفن کلینیک شفا
آدرس کلینیک شفا
خیابان وصال شيرازي، خیابان ايتالياي غربي، مجتمع پزشكان شفا، طبقه اول
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه