کلینیک جنرال فاطمی

نام مرکز
کلینیک جنرال فاطمی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک جنرال فاطمی
میدان جهاد-خ چهلستون-ک.یکم-پ.35-بلوکB-ط.چهارم - 88956477(021)
تلفن کلینیک جنرال فاطمی
آدرس کلینیک جنرال فاطمی
میدان جهاد-خ چهلستون-ک.یکم-پ.35-بلوکB-ط.چهارم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه