کلینیک جمعیت آفتاب

نام مرکز
کلینیک جمعیت آفتاب
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک جمعیت آفتاب
خیابان شهید بهشتی- ابتدای خ سهروردی جنوبی-ش3 - 77639072(021)
تلفن کلینیک جمعیت آفتاب
آدرس کلینیک جمعیت آفتاب
خیابان شهید بهشتی- ابتدای خ سهروردی جنوبی-ش3
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه