کلینیک تخصصی اعصاب سهرورد

نام مرکز
کلینیک تخصصی اعصاب سهرورد
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک تخصصی اعصاب سهرورد
سهروردی شمالی-بین خ خرمشهر و پالیزی-ساختمان MRI -ضلع شمالی منبع آب - 88756322(021)
تلفن کلینیک تخصصی اعصاب سهرورد
آدرس کلینیک تخصصی اعصاب سهرورد
سهروردی شمالی-بین خ خرمشهر و پالیزی-ساختمان MRI -ضلع شمالی منبع آب
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه