درمانگاه 2000

نام مرکز
درمانگاه 2000
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه 2000
میدان گلها - خیابان جهان آرا - خیابان 23 - پلاک 85 - 88006719(021)
تلفن درمانگاه 2000
آدرس درمانگاه 2000
میدان گلها - خیابان جهان آرا - خیابان 23 - پلاک 85
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی