درمانگاه فاطمه زهرا

نام مرکز
درمانگاه فاطمه زهرا
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه فاطمه زهرا
بلوار ستاری، فردوس شرق، خیابان ابراهیمی جنوبی، کوچه دوازدهم غربی - 44049692(021) - 44067575(021)
تلفن درمانگاه فاطمه زهرا
آدرس درمانگاه فاطمه زهرا
بلوار ستاری، فردوس شرق، خیابان ابراهیمی جنوبی، کوچه دوازدهم غربی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه