درمانگاه شهید شریعت رضوی شماره 17

نام مرکز
درمانگاه شهید شریعت رضوی شماره 17
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شهید شریعت رضوی شماره 17
مهرآباد جنوبی، کوچه بوتان - 66699829(021) - 4 الی 66699823(021)
تلفن درمانگاه شهید شریعت رضوی شماره 17
آدرس درمانگاه شهید شریعت رضوی شماره 17
مهرآباد جنوبی، کوچه بوتان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه