درمانگاه شهرک راه آهن

نام مرکز
درمانگاه شهرک راه آهن
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شهرک راه آهن
شهرك راه آهن ، بلوار گلها، نبش بنفشه اول - 44701222(021)
تلفن درمانگاه شهرک راه آهن
آدرس درمانگاه شهرک راه آهن
شهرك راه آهن ، بلوار گلها، نبش بنفشه اول
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی